از اینکه کوشش می کنم خوش حالم................از پیشرفتی که کرده ام شادم (خوش حالم ) ................ از وقت خودم بهتر استفاده میکنم................تا موفقیت کامل ، فاصله ی چندانی ندارم................دوست دارم بیشتر تلاش کنم................مطمئنم که موفق می شوم................هنوز فرصت جبران دارم معرفی اعضای گروه سرود
Array

Array

Array

برنامه ها و فعالیتهای آموزشگاه

هدف از راه اندازی این سایت آشنایی اوالیاء محترم دانش آموزان، با برنامه ها و گزارش فعالیتهای انجام شده در آموزشگاه می باشد. امیدواریم بدین وسیله شما پدر و مادر گرامی هر روز از روند فعالیتهای انجام شده مطلع شده و ارتباط نزدیکتری با آموزشگاه پیدا نمایید. (مدیر آموزشگاه : محمدجواد ناظمی)

ورود

نمونه کار

در زیر ، برخی نمونه کار های برگزیده ما قرار دارد :