شعار دانش آموزان مدرسه ارشاد 1 ......... من میتوانم ... تو میتوانی .... ما میتوانیم ... من بهترینم ... تو بهترینی ... ما بهترینیم برگزاری جشن قرآن و جشن نیمه شعبان در روز شنبه 1396/02/23
.

.

 

.

.

 

گزارش برنامه ها و فعالیتهای آموزشگاه

.

ورود

نمونه کار

در زیر ، برخی نمونه کار های برگزیده ما قرار دارد :