ثبت نام قطعی دانش آموزان پایه اول و تحویل کتب درسی فقط و فقط با برگه سنجش مهر شده امکان پذیر می باشد. فایل ضمن خدمت واژه های آسمانی در قسمت ضمن خدمت بارگذاری گردید. .
آمار بازدید