شعار دانش آموزان مدرسه ارشاد 1 ......... من میتوانم ... تو میتوانی .... ما میتوانیم ... من بهترینم ... تو بهترینی ... ما بهترینیم برگزاری جشن قرآن و جشن نیمه شعبان در روز شنبه 1396/02/23

نظرسنجی


نظر شما راجع به سایت چیست؟

  1. عالی (16 راي)
  2. خوب (0 راي)
  3. ضعیف (0 راي)