از اینکه کوشش می کنم خوش حالم................از پیشرفتی که کرده ام شادم (خوش حالم ) ................ از وقت خودم بهتر استفاده میکنم................تا موفقیت کامل ، فاصله ی چندانی ندارم................دوست دارم بیشتر تلاش کنم................مطمئنم که موفق می شوم................هنوز فرصت جبران دارم معرفی اعضای گروه سرود

نظرسنجی


نظر شما راجع به سایت چیست؟

  1. عالی (8 راي)
  2. خوب (0 راي)
  3. ضعیف (0 راي)